Heart Touching Love Quotes In Marathi

You are currently viewing Heart Touching Love Quotes In Marathi
emotional heart touching love quotes in marathi
emotional heart touching love quotes in marathi

मी काही बोलायला विसरलो तर तू मला प्रश्न करतोस, तू स्वतःची काळजी घे.

Heart Touching Love Quotes In Marathi
Heart Touching Love Quotes In Marathi

तू फक्त तुझ्या हृदयात माझ्यासाठी प्रेम ठेव, मी आयुष्यभर तुझी काळजी घेईन.

heart touching love quotes in marathi sms

तुझ्यावर किती प्रेम आहे हे विचारू नकोस, फक्त माझ्या विचारातही मी तुझी काळजी घेतो हे समजून घ्या.

heart touching love status in marathi

पहिले प्रेम सर्वात खास असते कारण हे प्रेम मरेपर्यंत हृदयाच्या जवळ असते.

heart touching love quotes in marathi sms

heart touching love messages in marathi

खूप भाग्यवान असतात ते लोक ज्यांचे पहिले प्रेम त्यांचे शेवटचे प्रेम असते.

हे माझे पहिले प्रेम आहे, मी देवाला प्रार्थना करतो की हे माझे देखील शेवटचे प्रेम आहे.

तुझे प्रेम असे झाले आहे की तुझे नाव ऐकूनही हे हृदय धडधडू लागते.

पहिले प्रेम आणि पहिल्या प्रेमाची पहिली भेट आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आठवते.

पहिले प्रेम हे मनापासून होते, त्यानंतर येणारे प्रेम मनाचा ठाव घेते.

heart touching love proposal quotes in marathi

romantic heart touching love quotes in marathi

प्रथम जे प्रेम आहे ते खरे आहे, त्यानंतर बाकीचे सर्व फक्त हृदयाचे मनोरंजन करण्याचे साधन आहे.

प्रेमाचे दृश्य असे आहे की इथे कोणाला यायचे नाही, पण आल्याशिवाय राहवत नाही.

मला आता उणिवा दिसत नाहीत, फक्त तुमची साथ मला पुरेशी आहे.

प्रेम तुझ्यापेक्षा जास्त आहे, हे डोळे तुला पाहण्यासाठी आसुसलेले आहेत, तूच पहिलं प्रेम आहेस, तूच शेवटचा आहेस, प्रत्येक दु:ख आता माझ्यासाठी निष्प्रभ आहे.

मी तुमच्यावर अविरत प्रेमाने आलो आहे, जर तुमचा माझ्यावर विश्वास नसेल तर माझी परीक्षा घ्या.

heart touching love quotes in marathi for Girlfriend

खरे प्रेम म्हणजे तुझ्याकडून खोटे सांत्वन नाही, मी तुझ्या आत्म्यावर प्रेम करतो, मला तुझ्या शरीराची तहान नाही.

तुला सापडल्यापासून आम्ही तुझ्याच विचारात हरवून गेलो आहोत.

मला तुझी इच्छा नाही, माझ्यात तुझ्यावर प्रेम करण्याची क्षमता आहे.

समजा तुमचे अनेक चाहते आहेत, पण खरे सांगायचे तर त्यांच्यापैकी कोणाचेही आमच्यापेक्षा जास्त चाहते नाहीत.

दिवसभर माझ्या मनात लाखो विचार येतात, पण ते विचार तुझ्याशिवाय कोणाला येत नाहीत.

मी प्रेम आहे, माझी चर्चा तू आहेस, तू माझ्यासोबत असताना मी आहे.

also read:-

heart touching love messages in marathi

या हृदयालाही तुला हवे आहे आणि या जगात तुझ्यावर सर्वात जास्त प्रेम करायचे आहे.

तुझ्याशिवाय दुसऱ्याचा विचार करायला मला वेळ मिळेल तेव्हाच मी तुझ्याशिवाय दुसऱ्याचा विचार करायला हवा.

तुम्ही विचारांमध्ये आहात, तुम्ही प्रश्नांमध्ये आहात, आता फक्त तुम्हाला नशीब आणि जीवन आणणे बाकी आहे.

डोळे बंद असो वा उघडे, समोर फक्त तुझेच स्वप्न असते, मी तुझ्यावर बेहिशोबी प्रेम करतो.

एकदा ठोका आणि बघा आमच्या मनात तू परत जायचा बेत सोडशील.

मला तुमच्याकडून किती हवे आहे हे मी सांगू शकेन इतके जलद नाही, फक्त हे समजून घ्या की मला परमेश्वराकडून अधिकाधिक हवे आहे.

love message in marathi text

खूप अंतर आहे आपल्यात, पण आजही तू माझ्या हृदयाच्या सर्वात जवळ आहेस.

सगळ्यांनी तुझ्यावर प्रेम केलं असेल, पण आमच्यासारखं फक्त आम्हीच तुझ्यावर प्रेम करू यात शंका नाही.

मला तुझी इच्छा आहे, तुला मिळविण्यासाठी आम्ही माझे प्राण देऊ.

आम्हाला तुम्हाला रागवण्याची गरज नाही कारण आम्हाला तुमच्या गरजेपेक्षा जास्त हवे आहे.

Leave a Reply