Good night quotes in Marathi

goood night quotes in marathi मी देवाला प्रार्थना करतो की या रात्रीने तुमच्या आयुष्यातील सर्व दु:खही नाहीसे व्हावे आणि तुमच्या आयुष्याची नवी पहाट सुरू…

0 Comments

Friendship Quotes In Marathi

riendship Quotes In Marathi मला माझे परस्पर प्रेम परत दे, माझ्या मित्रा मला परत दे. तुमच्या खर्‍या मित्रांचा आदर करा कारण ना जीवन परत…

0 Comments

Good Morning Quotes In Marathi

Good Morning Quotes In Marathi आयुष्यात कोणाबद्दल एखादी चांगली गोष्ट ऐकली तर मोकळेपणाने स्वीकारा, पण जर एखाद्याबद्दल चुकीची गोष्ट ऐकली तर आधी त्याचे सत्य…

0 Comments

Husband Wife Relation Quotes In Marathi

Husband Wife Relation Quotes In Marathi मग आपल्याला वाटतं की ह्या व्यक्तीची आपल्याला सोबत पाहिजे आहे ,म्हणून आपण कसबस करून त्या व्यक्तीसोबत attach होतो…

0 Comments